C o p y l e f t    N o t i c e

http://andligt.lege.net/copyleft.html
Copyleft:   © Copyright Leif Erlingsson eller respektive författare.   Nedladdning, visning, kopiering antingen analogt eller digitalt av detta arbete för icke-kommersiella ändamål uppmuntras å det kraftfullaste och tillstånd att göra detta ges härmed, förutsatt att inga förändringar sker och att ursprunget anges.   Kontakta mig för andra användningar!HOMEDet ovanstående är modifierat från Free Software Foundation's CopyLeft, se min kopia här: GPL.
Copyright © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Leif Erlingsson  <leif@lege.com>

Uppdaterad den  5 januari 2008